Услуги
Абонаментно почистване на входове Абонаментно почистване на офиси Измиване на прозорци Почистване на дворове Почистване на паркинги и гаражи Почистване на заведения и магазини Видеонаблюдение на входове Професионален домоуправител Ремонт на жилищни входове Борба с вредителите

Професионален домоуправител


* Организиране и провеждане на редовни и извънредни Общи събрания на Етажната собственост;
* Протоколиране на събранието;
* Организиране на изпълнението на решенията на Общото събрание;
* Регистриране на Етажната собственост в общината;
* Изготвяне на "Книга на собствениците";
* Изготвяне на Правилник за вътрешния ред на ЕС;
* Актуализиране на "Книгата на собствениците";
* Подготовка на документация за регистриране на "Сдружение на собствениците";
* Изготвяне на годишни бюджети и следене за тяхното изпълнение;
* Ежемесечно отчитане;
* Предложения за повишаване ефективността на бюджета;
* Събиране на месечните вноски;
* Водене на каса на Етажната собственост;
* Плащане на сметки за консумативи;
* Събиране на вноски за фонд "Ремонт и обновяване";
* Ежемесечен отчет за приходите и разходите на входа;
* Постоянна отчетност за касата на Етажната собственост;


Ако проявявате интерес към нашето предложение и искате да получите индивидуална оферта, моля свържете се с нас на телефон (+359) 0884 863 540 или ни изпратете запитване от ТУК